У квітні 2016 року ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» успішно пройшло ре-сертифікаційний аудит

ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» створений у 2001 році і є лідером в області нафтогазовидобувних технологій.

У квітні 2016 року ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» успішно пройшло ре-сертифікаційний аудит інтегрованої системи менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту безпеки та гігієни праці на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2008, ISO14001: 2004 та OHSAS 18001: 2007.

Під час проведення аудиту було встановлено повну відповідність вимогам стандартів.

Отримані сертифікати відповідності № UA 228141, UA 228142, UA 228143 від 16 травня 2016р.

Для проведення сертифікації була обрана одна з найбільш авторитетних міжнародних сертифікаційних організацій – компанія Bureau Veritas Certification Україна (BVC).

Областю дії сертифіката є розвідка та видобуток вуглеводнів.

В ході проведення ре-сертифікаційного аудиту були відзначені сильні сторони системи менеджменту якості компанії, серед яких:

  • Зацікавленість вищого керівництва в питаннях результативної підтримки і постійного поліпшення ІСМ.
  • Високий рівень професійної компетентності персоналу.
  • Націленість на результативне впровадження та постійне вдосконалення ІСМ.
  • Впровадження електронного документообігу.
  • Використання облікової системи для планування і звітності в діяльності компанії.
  • Відкритість персоналу і зацікавленість в результативності функціонування ІСМ.

В результаті впровадження інтегрованої системи менеджменту в ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» було отримано механізм постійного поліпшення процесів компанії; поліпшено внутрішню взаємодію всередині компанії, підвищено розуміння співробітниками цілей організації, відповідальності і повноважень фахівців.