AEA-UA-finance-1200
2021 р. 2022 р. 01-03.2023 р.
всього всього в т. ч. 01-03.2022 р. всього
Дохід від основної діяльності
млн. грн. 100,8 172,2 50,8 28
зростання по відношенню до попереднього періоду, % 71% -45%
Сплачено податків до бюджету
млн. грн. 40,9 105 21,8 18,1
зростання по відношенню до попереднього періоду, % 157% -17%

В Компанії щорічно проводиться внутрішній та зовнішній аудит.

Висококваліфіковані аудитори компанії-засновника перевіряють фінансово-господарський стан діяльності та підтверждують показники звітності.

До зовнішного аудиту залучаються фахівці однієї з провідних організацій світу в галузі аудиторських та консалтингових послуг Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Делойт Туш Томацу Лімітед).

 

Звіт незалежного аудитора  >>>
Баланс  >>>
Звіт про рух грошових коштів  >>>
Звіт про власний капітал  >>>
Звіт про фінансові результати  >>>
Фінансова звітність 2017 р.  >>>
Примітки до річної фінансової звітності 2018 р.  >>&gt
Аудиторський звіт 2019
Аудиторський звіт 2020