Протягом 2009-2012 р.р. компанією було проведено переобробку та переінтерпретацію сейсмічних та геофізичних матеріалів. За результатами сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D було визначено перспективи буріння свердловини №116-А.

В період з серпня 2009р по травень 2010р була пробурена експлуатаційна похило-скерована свердловина №116-А Білоусівького НГКР проектною глибиною 4428м, де випробувано ряд продуктивних горизонтів від Т-1 до В-20.

Згідно з ліцензійними зобов’язаннями по Північно-Яблунівській площі товариством було пробурено розвідувальну похило–спрямовану свердловину №203-А проектною глибиною 4950м. Свердловиною були досягнуті та успішно освоєні продуктивні поклади горизонту В-22. В даний момент свердловина перебуває в експлуатації по даному горизонту.

В кінці III кварталу 2013р. було розпочато буріння експлуатаційної свердловини №9-А. Свердловиною була досягнута проектна глибина 3990м в листопаді 2013р. За результатом буріння вдалося провести уточнення границь покладу горизонту В-20н та геологічної будови Білоусівського НГКР в даному районі по відкладах Верхнього Візея.

Базуючись на проведеному аналізі, компанія планує пробурити боковий стовбур з існуючої свердловини №9-А в північно-східному напрямку для того щоб розкрити продуктивний горизонт В-20н і залучити його поклади до промислової розробки.

На даний момент керівництвом компанії прийнято рішення в IV кварталі 2014р почати буріння нової розвідувально-експлуатаційної свердловини №20 Чорнухинського ГКР проектною глибиною 3750м для розробки залишкових запасів покладу горизонту В-20в згідно з проектом промислової розробки. Завдяки бурінню даної свердловини буде розкрито поклади категорії С1 двох горизонтів В-17н і В-20в в апікальній частині Чорнухинської антикліналі, що дасть змогу чітко охарактеризувати перспективність їх подальшої розробки. Також, за рахунок розкриття свердловиною розрізу включно доТурнейських відкладів буде більш детально вивчено відклади Нижньго Візея.

На даний час розробка покладів Білоусівського НГКР проводиться трьома свердловинами – №7, 17, 110 та Чорнухинського ГКР №3-А.

На Північно-Яблунівській ліцензійні площі проводиться дослідно-промислова експлуатація свердловини №203А фонтанним способом.

Свердловини №7, 17 Білоусівські експлуатуються з газліфтним способом, №110 – експлуатувалась з ГЛ протягом очищення від рідини глушіння, на даний момент– фонтанна експлуатація.

Видобуток із свердловини №3-А проводиться з допомогою гирлових компресорів (2 штуки).Підготовка продукції з свердловин №№7, 17, 110 Білоусівські та №3-А Чорнухинська проводиться на Білоусівській УППГ, газ з якої передається у магістральний трубопровід Курськ-Київ.

Свердловина №203-А Північно-Яблунівська облаштована інгібіторним господарством і підключена до комерційного вузла обліку на Ярівській УКПГ.