14 червня 2016 року ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» приступило до капітального ремонту свердловини № 17 Білоусівського нафтогазоконденсатного родовища, яке знаходиться в Полтавській області.

Пошуково-розвідувальне буріння на цій площі проводилося в 1975 ÷ 1986 роках, був пробурений ряд розвідувальних свердловин, однак експлуатація свердловин характеризувалася різким зниженням пластового та устьового тисків, дебітів газу та конденсату. У 1986 році, з огляду на припинення видобутку вуглеводнів на родовищі через падіння пластового тиску і різкого зменшення продуктивності, свердловини були ліквідовані. У червні 2010…