Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» опублікувала аудиторські висновки за 2018 рік >>>