Close

Діяльність

Ліцензійні ділянки


Білоусівсько-Чорнухинська площа

Чорнухинське та Білоусівське родовища були відкриті у 50-х та 70-х роках XX століття. Після відносно нетривалих періодів експлуатації виявлених покладів обидва родовища були визнані не перспективними та переведені до законсервованих. У 2001 році компанія отримала спеціальний дозвіл на вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, Білоусівсько-Чорнухинської площі. На першому етапі, було проведено збір та переінтерпретація наявної геолого-геофізичиної інформації по площі та визначено основні пріорітетні напрямки щодо подальших робіт. Таким чином протягом 2003-2011 років компанією проведено відновлювальні роботи у ряді свердловин старого фонду – №№ 7, 9, 13, 17, 110, 111, 116 Білоусівських, а також споруджено дві нові свердловини №116-А Білоусівська та №3-А Чорнухинська. У вказаних свердловинах було отримано притоки вуглеводнів, проте, в основному через технічний стан, ввести всі свердловини в експлуатацію не вдалося. Протягом 2007-2008 років компанією було виконано 3D сейсморозвідку та проведено її обробку і інтерпретацію. У 2007 році було побудовано Білоусівську УППГ для підготовки газу та конденсату Білоусівського та Чорнухинського родовищ. У 2011 році компанія отримала ліцензію на промислову розробку Білоусівсько-Чорнухинської площі терміном на 20 років і успішно продовжує свою діяльність. На даний час у експлуатаційному фонді підприємства знаходиться 4 свердловини в межах площі. В межах площі поклади містяться у теригенних відкладах Нижнього та Верхнього Візею, продуктивні горизонти від В-17 до В-26. Перспективними вважаються також і відклади Турнею та Візейської «карбонатної плити». Пасткові умови на родовищах відносяться переважно до літологічного, а в межах Чорнухинського родовища до структурного типу. У відношенні геологічної будови Чорнухинське родовище являє собою антиклінальне підняття, у той час як Білоусівске представлене структурним носом. Глибини залягання продуктивних горизонтів варіюються у межах площі від 3000м до 4500м.

Розвідані запаси

Басейн

Дніпровсько-Донецька западина
Площа108.5 км2
ВуглеводніГаз, нафта та конденсат
Глибини свердловин3 000 – 4 500 м
Вид користування надрамиВидобування
Рік 2015 запаси C1+C23312 млн.м3 (газ), 874 тис.т (конденсат)
Північно-Яблунівська площа

Під час випробування у 1989 році з горизонту В-22 у свердловині Північно-Яблунівська №1 було отримано промисловий приплив газу та конденсату, а у 1991 році родовище було поставлено на баланс. Спеціальний дозвіл на користування надрами Північно-Яблунівської площі надано компанії у 2002 році для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку (у 2011 році термін дії ліцензії було продовжено на 5 років). Одразу було проведено роботи з переінтерпретації та аналізу наявних геолого-геофізичних матеріалів. Зважаючи на наявність на території спеціального дозволу свердловин пробурених ДК «Укргазвидобування», на умовах спільної діяльності, компанія вела дослідно промислову розробку покладів нафти, газу та конденсату горизонту В-22 з 2004 року по 2006 рік. У цей же час силами двох компаній було розпочато буріння розвідувальної свердловини №4 Північно-Яблунівської для розкриття усього перспективного розрізу до відкладів Т-1 включно. Проте, через аварію завершити буріння не вдалося і свердловину ліквідували. У 2013 році компанією вже самостійно було пробурено та успішно освоєно свердловину №203-А. Пізніше цього ж року свердловину було підключено до Ярівської УКПГ, а на її майданчику було облаштовано метанольно-інгібіторне господарство. Свердловину введено у дослідно-промислову експлуатацію на горизонт В-22. Поклади вуглеводнів у межах Північно-Яблунівської площі є переважно літологічно та тектонічно екранованими та приурочені в основному до теригенних відкладів від Московського ярусу Середнього Карбону до Турнейских відкладів Нижнього Карбону. Однак, перспективними являються також і карбонатні відклади Башкирського і Візейського ярусів. У структурному відношенні Північно-Яблунівська площа в основному охоплює західну, східну та північну зони схилів Яблунівської антикліналі, що ускладнені тектонічними порушеннями. Перспективні нафтогазоносні горизонти лежать тут у межах глибин 3500-5500м.

Розвідані запаси

Басейн

Дніпровсько-Донецька западина
Площа75 км2
ВуглеводніГаз, нафта та конденсат
Глибини свердловин4 600 – 5 400 м
Вид користування надрамиГеологічне вивчення в т.ч. ДПР
Рік 2015 запаси C1+C21945 млн.м3 (газ), 141 тис.т (конденсат)