Close

05.11.2018

2016 р. 2017 р. 01-09.2018 р.
всього всього в т. ч. 01-09.2017 р. всього
Дохід від основної діяльності
млн. грн. 117,3 86,2 60,3 49,5
зростання по відношенню до попереднього періоду, %  -27% -18%
Сплачено податків до бюджету
млн. грн. 54,1 42,7 29,0 33,3
зростання по відношенню до попереднього періоду, % -21% 15%